75. rocznica zagłady olkuskich Żydów

Listy nadesłane z okazji obchodów:

Zdjęcia Adama Sowuli