Pocztówki Róży i Sali Grünbaum z Olkusza do obozu pracy

Pocztówki są prezentowane za zgodą rodziny Sali Garncarz Kirschner.
Tłumaczenia na Polski z wersji anglojęzycznej zamieszczonej na stronie
https://www.letterstosala.com/copy-of-letters-archive

Sala Garncarz na okładce książki
Róża Grinbaum w Olkuszu na początku wojny