Pocztówki Róży i Sali Grünbaum z Olkusza do obozu pracy

Pocztówki są prezentowane za zgodą rodziny Sali Garncarz Kirschner