Holon

Pomnik Żydów Olkuskich
Tablica pomnika Żydów Olkuskich
Grób Moshe Bergera i jego żony

Cmentarz w Holon